O nás

Centrum Edukácie a Inovácií (CEDIN) je otvorená platforma a mimovládna organizácia, ktorej víziou je rozširovať inovatívne prístupy v občianskom a dejepisnom vzdelávaní.

Našimi cieľmi sú:

  • inšpirovať pedagógov a študentov k širšiemu využívaniu aktivizačných nástrojov vo vyučovaní ako napr. využitie verejného priestoru, využitie fotografie, využitie filmu a mnohých ďalších. A práve tieto inšpirácie ponúkame prostredníctvom rôznorodých odborných workshopov a produkciou vzdelávacích materiálov.
  • podnietiť spoločnosť k záujmu o minulosť prostredníctvom zážitkových akcii, ako napr. diskusii, verejných stretnutí a umenia.

Naše aktivity

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Projektové stretnutie a dielňa “The Experience of State Socialism Reimagined”

Sarajevo

Jún 2019

Blog

Osoby a obsadenie

Juliana Gubišová

Lukáš Katriňák

Tatiana Bírešová

Juraj Varga

Kontaktujte nás na edu@cedin.sk