O nás

Centrum Edukácie a Inovácií (CEDIN) je mimovládna organizácia, ktorej víziou je rozširovať inovatívne prístupy v občianskom a dejepisnom vzdelávaní.

Naše ciele:

  • inšpirovať pedagógov a študentov k širšiemu využívaniu aktivizačných nástrojov vo vyučovaní ako napr. využitie verejného priestoru, využitie fotografie, využitie filmu a mnohých ďalších. A práve tieto inšpirácie ponúkame prostredníctvom rôznorodých odborných workshopov a produkciou vzdelávacích materiálov.
  • podnietiť spoločnosť k záujmu o minulosť prostredníctvom zážitkových akcii, ako napr. diskusii, verejných stretnutí a umenia.

Blog

Osoby a obsadenie

Radka Bajusová

Tatiana Bírešová

Lukáš Katriňák

Juraj Varga

Kontaktujte nás na edu@cedin.sk