O nás

Centrum edukácie a inovácií (CEDIN) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej víziou je rozširovať aktivizujúce a inovatívne nástroje a prístupy v občianskom a historickom vzdelávaní.

Naše ciele:

  • inšpirovať pedagógov a študentov k využívaniu aktivizujúcich nástrojov vo vyučovaní ako napr. využitie verejného priestoru, využitie fotografie, využitie filmu a mnohých ďalších. A práve tieto inšpirácie ponúkame prostredníctvom rôznorodých odborných dielní, tréningov a produkciou vzdelávacích materiálov.
  • podnietiť spoločnosť k záujmu o minulosť prostredníctvom vzdelávacích, zážitkových udalostí a umenia.

Blog

Projekty v rámci európskych programov:

 

Kontaktujte nás na edu@cedin.sk