O nás

Centrum edukácie a inovácií (CEDIN) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej víziou je rozširovať aktivizujúce a inovatívne nástroje a prístupy v občianskom a historickom vzdelávaní.

Naše ciele:

  • inšpirovať pedagógov a študentov k využívaniu aktivizujúcich nástrojov vo vyučovaní ako napr. využitie verejného priestoru, využitie fotografie, využitie filmu a mnohých ďalších. A práve tieto inšpirácie ponúkame prostredníctvom rôznorodých odborných dielní, tréningov a produkciou vzdelávacích materiálov.
  • podnietiť spoločnosť k záujmu o minulosť prostredníctvom vzdelávacích, zážitkových udalostí a umenia.

Blog

6 months ago

6 months ago

Projekty v rámci európskych programov:

 
(E+) Vytvárať digitálne Vyšehradské histórie
Koordinátor: Centrum edukácie a inovácií        Partneri:                                Výstupy:
(EVZ) Kto boli obete národných socialistov
Koordinátor: EuroClio, Max Mannheimer Study Center
Výstupy:
(CERV) Holokaust ako východiskový bod
Koordinátor: Mémorial de la Shoah
Partneri:
Výstupy:
(EfC) Prekonávanie tráum 20. storočia
Koordinátor: Mémorial de la Shoah
Partneri:
Výstupy:
(EF) Zdieľať európske histórie
Koordinátor: EuroClio
Partner: Evens Foundation
Výstupy:
(IVF) Online vyučovanie vo Vyšehradskom regióne
Koordinátor: EuroClio
Partneri: Centrum edukácie a inovácií, Pilecki Institute, Hungarian Historical Society, German School in Prague
Výstupy:
(E+) Preskúmať minulosť skrz prítomnosť
Koordinátor: Ústav pro studium totalitních režimů
Partneri: Centrum edukácie a inovácií, European Solidarity Centre, Sofia Platform
Výstupy:
(E+) Dejepisné a občianske vzdelávanie
Koordinátor: Centrum edukácie a inovácií
Výstupy:
(E+) Učiť sa nesúhlasiť
Koordinátor: EuroClio
Partneri: Maynooth University, Mount School York, Georg Eckert Institute, Education for the 21st Century  
Výstupy:
(E+) Reimaginovaná skúsenosť so štátnym socializmom
Koordinátor: Ústav pro studium totalitních režimů
Partneri: Centrum edukácie a inovácií, Sofia Platform, Haggadah

Kontaktujte nás na edu@cedin.sk